Tjekliste til et godt samarbejde med en kreativ freelancer

Freelancerens tips til at arbejde med freelancere
– og hvordan du får succes med det!

1. Tydeligt omfang af projektet
Definer tydeligt projektets omfang, herunder leverancer, deadlines og forventninger, for at sikre, at begge parter er på samme side.

2. Kommunikation
Etabler effektive kommunikationskanaler og frekvens for at holde kontakten, give feedback og besvare eventuelle spørgsmål med det samme.

3. Detaljeret brief
Giv en omfattende projektoversigt med nøgleoplysninger om dit brand, målgruppe, mål og eventuelle specifikke præferencer eller krav.

4. Kontrakt/aftale
Udarbejd en kontrakt, der beskriver vilkår, betalingsbetingelser, ejerskab af arbejde, fortrolighedsklausuler og alle andre juridiske aspekter for at beskytte begge parter.

5. Portfolio/CV
Tjek freelancerens portfolio og evt. CV ud inden, for at vurdere deres designs, erfaring, kompetencer, og om deres designstil stemmer overens med dine projektbehov.

6. Fleksibilitet
Vær åben over for kreative forslag og idéer fra freelanceren, da de bringer deres ekspertise til bordet.

7. Feedback
Tilbyd konstruktiv feedback, der er specifik og nem at handle ud fra, og hjælper freelanceren med at forstå dine tanker, og foretage de ønskede justeringer.

8. Rettidig omhu
Giv rettidige svar på freelancerens forespørgsler, korrekturer, o.a. for at holde projektets deadlines og mål.

9. Respekter deadlines
Overhold aftalte deadlines, og hvis der er behov for forlængelse af projektet, skal du kommunikere det i god tid.

10. Betalingsbetingelser
Overhold den aftalte betalingsdeadline, og sørg for en rimelig kompensation for freelancerens arbejde.

11. Stol på deres ekspertise
Husk, at du har hyret freelanceren for deres kompetencer, så stol på deres kreative ekspertise og giv dem plads til at udføre deres idéer.

12.  Samarbejdende tilgang
Understøt et samarbejdsmiljø, hvor både du og freelanceren åbent kan diskutere idéer og finde løsninger sammen.

13. Håndtering af korrekturer
Definer klart antallet af korrekturer, der er inkluderet i projektet og processen for udførsel af dem, og procedure for hvis der bliver behov for flere end de oprindeligt aftalte.

14. Rettigheder og brug
Afklar fra start hvilke rettigheder du har over det endelige materiale og brugen af det, og til hvilke formål.

15. Professionalisme
Vær professionel i alle interaktioner, behandl freelanceren med respekt og anerkend dennes indsats og rolle i projektet.

16. Feedback-loop
Etabler et feedback loop for at vurdere projektets fremskridt og lave nødvendige justeringer undervejs.

18. Tænk langsigtet
Hvis du forestiller dig der er et potentiale for fremtidige samarbejder, så opbyg et positivt arbejdsforhold. Det danner grundlaget for et godt partnerskab.

Det du skal undgå:

1. Micro-managing
Undgå at forsøge at “micro-manage” den kreative proces. Stol på freelancerens ekspertise og giv dem det kreative rum til, at føre deres idéer ud i livet. Konstant granskning af hver detalje kan kvæle deres kreativitet og hæmme kvaliteten af arbejdet.

2. Uklar brief
Giv ikke en uklar brief ved start af projektet. En mangel på klar retning kan føre til misforståelser og uventede korrekturer undervejs. Vær specifik omkring dine forventninger, mål og eventuelle brand guidelines, for at sikre, at freelanceren ved, hvad der forventes.

3. Mangelfuld kommunikation

Ignorer eller forsink ikke at svare på freelancerens beskeder, e-mails eller forespørgsler. Rettidig kommunikation er afgørende for at holde projektet på sporet og løse eventuelle udfordringer.

4. Urealistiske forventninger

Undgå at forvente øjeblikkeligt udførte korrekturer, eller ændringer i projektet, uden at overveje den tid og indsats, der kræves. Freelancere har tidsplaner og ofte andre opgaver, så vær realistisk omkring korrekturprocessen og giv tilstrækkelig tid til justeringer.

5. Utilstrækkelig honorering

Undlad at forhandle eller forvente at betale væsentligt under markedsprisen for kreativt arbejde. Kvalitetsarbejde koster og kræver rimelig kompensation. At forsøge at skære hjørner her og der, kan føre til vrede, lavere kvalitet af arbejdet eller endda potentielle juridiske problemer.

Stærkt brand design er altid vigtigt – særligt til virksomheden med store ambitioner!

Er der et eller flere af punkterne her, du allerede gør brug af i din virksomhed?

Jeg vil elske at høre om udfordringer du oplever, i forhold til din virksomheds brand design. 

Du er altid velkommen til at kontakte mig, med dine brand design spørgsmål, eller hvis der er andet jeg kan hjælpe med.

 

Har du et projekt du søger hjælp til?

Det starter altid med at vi tager en snak på telefon, for at finde ud af hvor I er henne i jeres proces, hvad I konkret har brug og om hvordan et samarbejde kunne se ud.